Hoofdlijnen wetsvoorstel
Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder – mogelijk samen met een fiscale partner – direct of
indirect meer dan 700.000 euro van de eigen vennootschap leent, wordt het merendeel van dat
bedrag belast in box 2 als een fictief regulier voordeel. Leningen aan verbonden personen worden
hierbij ook meegerekend. Verbonden personen zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de
cliënt of zijn of haar fiscale partner. Als er sprake is van een aanmerkelijk belang in meerdere eigen
vennootschappen worden deze belangen samengeteld.

Een eigenwoningschuld bij de eigen vennootschap telt niet mee voor de bepaling of het bedrag van €
700.000 is overschreden. Voor nieuwe eigenwoningschulden na 31 december 2022 moet er een
hypothecaire zekerheid voor de vennootschap worden gerealiseerd bij de notaris. Is dit niet het
geval? Dan wordt het bedrag wel meegerekend om te bepalen of het bedrag van 700.000 euro wordt
overschreden. Het is belangrijk dat een eigenwoningschuld zo wordt vormgegeven dat er sprake is
van renteaftrek in box 1 onder de eigenwoningregeling.
Als er een fiscale afrekening in box 2 ontstaat op basis van de hiervoor beschreven regels, dan wordt
de maximale schuld bij de eigen vennootschap verhoogd tot het bedrag waarover is afgerekend.
Als er na een fiscale afrekening wordt afgelost of dividend wordt uitgekeerd om de schuld te
verlagen, wordt dit gezien als een negatief fictief regulier voordeel in box 2. Dit verlies mag worden
verrekend met het positief inkomen in box 2 in datzelfde jaar, het voorafgaande kalenderjaar en de
zes komende kalenderjaren. Een negatief fictief regulier voordeel is nooit hoger dan een fictief
regulier voordeel waarover fiscaal is afgerekend.

Hoe werkt het nu precies?
Een aanmerkelijkbelanghouder heeft bijvoorbeeld 825.000 euro aan schulden bij de eigen bv op 31
december 2023. Hierdoor ontstaat er een fictieve heffing in box 2 over 125.000 euro. Dit is een
positief fictief regulier voordeel. De maximale schuld bij de eigen vennootschap is in dit geval
825.000 euro, want anders ontstaat er in het volgende jaar nogmaals een heffing. Als de
aanmerkelijkbelanghouder in 2024 vervolgens 200.000 euro aflost op deze schuld, ontstaat er een
negatief fictief regulier voordeel van 125.000 euro in box 2. Dit bedrag kan worden verrekend met de
fictieve heffing in box 2 in 2023. De schuld bij de eigen bv is dan 625.000 euro.

Aandachtspunten:
1. Dit negatief fictief regulier fiscale voordeel is een noviteit ten opzichte van het eerdere
wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap, en zou ervoor moeten zorgen dat er
geen dubbele belastingheffing ontstaat.
2. Het ontstaan van een fictieve fiscale afrekening – en een mogelijk fictief verlies dat hiermee kan
worden verrekend – speelt zich enkel af in box 2. Er ontstaan geen wijzigingen in de bv.
3. De vorderingen van een aanmerkelijkbelanghouder op zijn of haar vennootschap worden niet
gesaldeerd met eventuele schulden. Dit is wel mogelijk, maar hierbij is het noodzakelijk om deze
verrekening schriftelijk vast te leggen.
Vragen naar aanleiding van bovenstaande? Wij zijn uiteraard altijd bereikbaar.

Published On: november 23rd, 2022 / Categories: Tips /

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en handige tips!