Jaarverslaggeving en Fiscale dienstverlening

Belasting besparen door de juiste keuzes

Vragen? Neem contact op!

Alles altijd op orde

Om als ondernemer je ambities en doelen te kunnen realiseren, zowel zakelijk als privé, moet je weten waar je nu staat. Onze financiële rapportages geven overzicht en inzicht. Het samenstellen en duidelijk uitleggen van jaarrekeningen en andere verantwoordingen, zoals jaarcijfers, is dan ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarnaast schatten we de kansen voor de toekomst in en signaleren we eventuele risico’s. De jaarrekening of de jaarcijfers zijn vaak de basis voor onze andere werkzaamheden. Daar hoort ook bij de digitale aanlevering aan de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en banken.

New Marketing Leaders

Fiscale dienstverlening

Voor jou als ondernemer komen de fiscale aangiften en actualiteiten niet altijd op de eerste plaats. Wel wil je nu en in de toekomst zo min mogelijk belasting betalen. AVIZIE Accountants adviseert relaties op het terrein van de belastingwetgeving en de fiscaal-wettelijke mogelijkheden. Een verlaging van de belastingdruk op inkomen en (overdracht van) vermogen, hierbij rekening houdende met de huidige situatie en mogelijke toekomstige situaties en jouw wensen is voor ons dagelijks werk. We hebben hiervoor interne procedures en houden onze vakkennis op peil.

Waarom AVIZIE Accountants?

 • Helder overzicht over resultaten
 • Altijd op de hoogte van wet- en regelgeving en fiscale regelingen
 • Vaste contactpersoon en betrokkenheid
 • We geven overzicht, signaleren risico’s en kijken vooruit
 • Ervaren medewerkers
 • Vaste prijsafspraken vooraf (indien gewenst)
 • Verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting
 • Verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
 • Verzorgen van aangiften dividendbelasting
 • Advisering over en verzorgen van voorlopige aanslagen
 • Begeleiding bij belastingcontroles
 • Actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving